Jaký je rozdíl mezi dermal implantací a microbladingem?

Dotaz:

Setkávám se s tolika názvy, že již ztrácím přehled, co je co.

Naše odpověď:

Velká obliba permanentního make-upu s sebou přinesla mnoho názvů, které ale VŽDY OZNAČUJÍ KOSMETICKÉ TETOVÁNÍ:
dermální implantace
micropigmentace
microblading
micropigmentace
long-lasting makeup
long-time
vláskování (speciálně pro označení kosmetického tetování obočí)
permanentní make-up
kosmetická tetováž
Termín VLÁSKOVÁNÍ nebo microblading s sebou přinesl ještě jeden aspekt a to ten, že mnohdy není považován za kosmetické tetování a klienti jej tak PŘIJÍMAJÍ SNÁZE a do dokonce i ti, kteří jsou odpůrci tetování.
V každém případě VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ KATAGORIE spadají do oblasti činností, při kterých je PORUŠOVÁNA INTEGRITA LIDSKÉ KŮŽE

viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha2.aspx