Je EMLA stejně účinná u různě intenzívně pigmentovaných typů kůže?

Dotaz:

Jak správně používat Emlu?

Naše odpověď:

CHRAŇTE TAKÉ SEBE
Pokud častěji nanášíte nebo odstraňujete krém EMLA, vyhněte se přímému kontaktu s krémem, abyste předešel(a) vývoji přecitlivělosti na krém.
EMLA krém je LOKÁLNÍ ANESTETIKUM. Používá se na kůži k vyvolání dočasné ztráty vnímání nebo ZNECITLIVĚNÍ v místě, kam je nanesen. Přesto v tomto místě můžete vnímat tlak nebo dotyk.
SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ
U tuby 30 g odpovídá 1 g krému délce asi 3,5 cm krému vytlačeného z tuby.
Dospělí: Výkony na malé ploše kůže, např. vpich injekční jehly a chirurgické ošetření malých kožních defektů: naneste asi 2 g krému na dobu 1 hodiny
REAKCE NA KRÉM
Mírné reakce, jako je zblednutí nebo naopak zčervenání kůže, mírný otok a počáteční pocit pálení či svědění se mohou objevit v místě, kde je krém nanesen. To jsou obvyklé reakce na lokální anestetika a vymizí samovolně bez nějakých zásahů.

EMLA krém 5%. Kvalita anestezie závisí na době aplikace a aplikované dávce lokálního anestetika. Krém se podává na neporušenou kůži a překryje se okluzivním obvazem. Doba potřebná k dosažení spolehlivé anestezie kůže je 1-2 hodiny v závislosti na druhu výkonu. Anestezie přetrvává v tomto případě nejméně 2 hodiny po odstranění okluzivního obvazu. Hloubka kožní anestezie se zvyšuje s dobou aplikace. EMLA je stejně účinná a má stejně rychlý nástup účinku u různě intenzívně pigmentovaných typů kůže
http://www.astrazeneca.cz/