Rekvalifikační kurz permanentní make-up

rekvalifikacni kurz permanentni makeup permanent institut

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

Kurz je určen pro zájemce permanentního makeupu. Je zaměřen na základní techniky tetování permanentního makeupu.

Probíhá ve školícím středisku akreditovaného ministerstvem školství a zdravotnictví, po jeho absolvování získáte oprávnění k vykonávání profese při které dochází k porušování integrity kůže.

 

 

Místo konání kurzů: 
Praha, Brno

Naučíme Vás tyto techniky:
Permanentní makeup obočí
Permanentní makeup očních linek
Permanentní makeup rtů

Vstupní předpoklady ke kurzu:
Zdravotnické vzdělání nebo vzdělání či osvědčení o kvalifikaci v oboru kosmetika
Zdravotní průkaz

Teoretická část kurzu:
Anatomie a fyziologie kůže
Hygienické a právní požadavky na výkon PMU
Indikace a kontraindikace
Druhy strojků a jehel, jejich výhody a nevýhody
Pigmentologie - Coloristika
Důkladný popis a vysvětlení jednotlivých technik tetování
Vyměření formy obočí, rtů a očních linek

Praktická část kurzu:
Praktický nácvik jednotlivých tahů a technik na papíru a umělé kůži.
Praktický nácvik jednotlivých technik PMU obočí, rtů a linek pod dohledem školitele na modelce.
Všechny tyto techniky se školí dle aktuálních světových trendů.

Co potřebujete sebou na kurz:
Pro praktickou část kurzu si prosím zajistěte vlastní modelky z toho důvodu, že budete moci osobně přihlížet procesu hojení.
Pokud pro vás bude problém zajistit vlastní modelky rádi Vám v tomto pomůžeme.
Veškeré další vybavení Vám poskytneme.

Co to je profesní zkouška? 

Kurz je zakončen akreditovanou zkouškou profesní kvalifikace, na základě které získáte oprávnění k porušení integrity kůže.  Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

Jejím složením získáte potřebný certifikát, který následně předložíte na živnostenském úřadě pro vydání oprávnění k činnostem, při kterých je porušována integrita lidské kůže tzn. aplikaci permanentního makeupu.